: 0

Hổ trợ trực tuyến

Mỹ Hoà

Mỹ Hoà - 0985.349.137

skype

skype - saigon.kd

Module tin tức 2

Dịch vụ hot

Quảng cáo 1

Thang nâng đơn, thang nâng người
Xe nâng điện cũ, Xe nâng điện cũ ngồi lái

Thống kê

3
7
430
789
575
115,943

XE NÂNG ĐIỆN CŨ-XE NÂNG ĐIỆN QUA SỬ DỤNG

XE NÂNG ĐIỆN THẤP

                                                       
                                   SAI GON INDUSTRIAL CO., LTD.
                    In Ho Chi Minh: No 20/32 Ho Dac Di, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam
                                                 Tel: 08 22100 588           DĐ:0985 349 137             Fax: (+84).8.3849.6080
                                                                                                                                        E-mail:  myhoa208@gmail.com
 
                    In Ha Noi City:    25A, Km14 -1A Highway, Ngoc Hoi Ind Park, Thanh Tri District, Hanoi City, Vietnam